YÖNETİCİLİKTE USTALIK– EFSANELERİN İZİNDE YOLCULUK

Ustalık
Ustalık

Yöneticilikte Ustalık – Efsanelerin İzinde Yolculuk

Genel Bakış

Eğitim/çalıştay sırasında, katılımcılarla birlikte, ustalaşma kavramının pratikte nasıl uygulanacağına dair modeller üretmek amacıyla yönetim ve ustalık arasında bir bağlantı kurmayı hedefliyoruz. Tartışmalar genelden özele ilerliyor. Yani, şu aşamada ustalığın nasıl uygulandığını anlamaya başladığımızda, her katılımcının kariyeri için ustalık ufkunu belirlemek mümkün oluyor. Her ne kadar katılımcıların yönetimsel beceriler ve yönetim araçları hakkında temel bilgilere sahip oldukları varsayılsa da, bu beceriler ve araçlar ustalık bağlamında tekrar tartışılacaktır. Stratejik Yönetim’de benzersiz, çağdaş bir yaklaşım sunulacak ve Yönetim Rolleri de vurgulanacaktır.

Her katılımcıya, tartışmalar sırasında doldurulacak ve kariyeri boyunca gözden geçirilecek/güncellenecek özel bir “Ustalık Yolculuğu” kitabı sunulacaktır. Buradaki amaç, yaşamlarını Profesyonel Yöneticiler olarak kazanan kişilerin kariyer ufuklarını genişletmek, doğru soruları sormalarına yardımcı olmak ve bireysel bir yol haritası hazırlamalarında onlara rehberlik etmek olacaktır. İçerik, Yönetim Bilimi ve İşletme literatürü, konuyla ilgili ana kitaplar, internet araştırması ve eğitim danışmanlarının kişisel deneyimleri kullanılarak geliştirilmiştir. Ek olarak, içerik ve sunumun 21. Yüzyıl eğitim yaklaşımına ve Endüstri 4.0 Kritik Becerilerine hitap ettiğinin altını çizmekte fayda var.

 

İçerik

Bu Harmanlanmış Öğrenme Programında katılımcılar gerçek zamanlı uygulamalar yaparak çeşitli alanlarda ustalık düzeyleri hakkında notlar alacak ve  “Ustalık Yolculuğu” kitapçıklarını dolduracaklar. İş Simülasyonu kullanılırsa takım olarak sanal şirketlerini yönetirken ustalıklarını uygulayacak ve sınayacaklar. Gerçek zamanlı örnekler veya simülasyon sırasında, daha önce yapılan keşif tartışmaları hatırlatılacak, cevaplama kadar soru sorma becerisi örneklenecektir. Katılımcılar, oluşturdukları bireysel yol haritasının nasıl uygulanacağına karar vererek kendilerine has Ustalık tanımını yaratacaklar.

  

 

 

  1. Ustalık – Geniş Perspektif: Meslek, Sertifikalandırma, Motivasyon, Canlı Örnekler

i.   Meslek, Sanat, Ticaret
ii.  Belgeleme, Sertifikalandırma, Düzenleyici Çevre
iii. Organizasyonel Ustalık, “Guru”, Maneviyat ve Motivasyon
iv. Canlı Örnekler (Satranç, doğu pratiği, batı disiplini)

  1. Ustalık – Yönetim Bilimi ve İşletme Yönetimi: Profesyonel Lisanslar, “Meslek andı”

i.  Profesyonel Lisans
ii. Yönetim, Meslek, Ustalık

  1. Yönetimde Ustalık – Uzmanlık Alanları

i.   Yönetimsel Zihniyetler
ii.  Yönetimsel Araçlar
iii. Yönetimsel Beceriler
iv. Yönetimsel Roller
v.  Yöneticilerin Temel Görevi – Strateji

  1. Yönetimde Ustalık için Bir Süreç Geliştirilebilir mi?
  2. Yönetim “Guruları” Yolu Aydınlatır Mı?
  3. Bireysel Kariyerler için Yol Haritası
  4. Kişisel Gelişim için Kaynaklar

Kullanılan Simülasyonlar