top-view-laptop-with-diploma-academic-cap

Capsim Profesörlerinden Geri Bildirimler

PROF. DR. FADİME ÜNEY YÜKSEKTEPE

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında IE0305 Business Simulation seçmeli dersini açarak öğrencilerimizin CAPSIM ile tanışmalarını sağladık. Mezuniyet öncesi son sınıf öğrencilerimizin iş dünyasının nasıl işlediğini daha yakından tanımalarını sağlamak bölüm hocaları olarak bizleri de çok heyecanlandırdı. Öğrencilerimiz, bölüm müfredatımızda yer alan derslerle üretim planlama, ar-ge, pazarlama ve finans gibi departmanların işleyişi ile ilgili teorik kavramları öğreniyorlar. Teorik bilgileri çok iyi olmasına rağmen departmanların birbiri ile etkileşiminin anlaşılması ve şirketlerin bütünsel bir bakış açısından değerlendirilmesi konusunda tecrübe eksiklikleri olabiliyor. CAPSIM Foundation ile sanal şirketleri yöneten öğrencilerimiz bu yetkinlikleri yaşayarak öğrenme ve tecrübe kazanma imkânı buluyor. Takım halinde yönettikleri şirketlerin stratejik kararlarını alırken görev dağılımı yapıyorlar ve takım çalışmasının önemini deneyimliyorlar. Ayrıca, bir kararın şirketteki diğer departmanlara etkisini gözlemleyebiliyorlar ve bütün departmanların aynı amaçla çalışmasının önemini kavrıyorlar. Özellikle diğer gruplardaki arkadaşlarının yönettiği rakipleri ile yaşadıkları yoğun rekabet baskısı onları daha da heyecanlandırıyor. 5 yıldır her dönem bu dersi alan öğrencilerdeki ilerlemeyi gözlemlemek ve dönem sonundaki olumlu yorumlarını almak bizi hep motive ediyor. Daha birçok öğrencinin CAPSIM ile tanışmasına, yaşayarak öğrenmesine ve kendini geliştirmesine vesile olmak isteriz.

DR. MUHSİN FUAT BAYIK

CAPSIM iş simülasyonları sayesinde, öğrencilerimiz derslerde edindikleri bilgilerini uygulamaya koyuyorlar, analizler yapıyorlar, sonrasında verdikleri kararların etkilerini kendi şirketleri üzerinde test edebiliyorlar. Öğrencilerin zaman yönetimi, risk yönetimi ve temel iletişim becerilerinin bu simülasyon sayesinde geliştiğini gözlemleyebiliyorum. CAPSIM, sınırlı bir iş deneyimine sahip olan öğrencilerin, ekranda sınırsız yönetimsel deneyim edinmesini sağlıyor, öncesinde daha az fırsatla karşılaşmış öğrencilerimiz için “eşitleyici” görevini yapıyor. Bu uygulamanın sonunda, birçok öğrencim, “konulara artık daha hakim olduğunu, sebep-sonuç ilişkisini kurabildiğini, risk alma konusunda üzerindeki çekingenliği attığını” bana ifade ettiler. Dolayısıyla CAPSIM simülasyonları, sadece bir ders değil, öğrencileri iş hayatına hazırlayan, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan bir araçtır. 

CAPSIM Ekibi, simülasyon başlangıcından bitimine kadar yanımızda yer aldı. İdari konulardan teknik konulara kadar, değişik seviyelerdeki destek ihtiyaçlarımız, hızla ve güleryüzle karşılandı. CAPSIM Ekibi 7.takım olarak orada yerini alıp, bizlere katkı sağlamaktadır. Onların “kolaylaştırıcı” yaklaşımı ile, simülasyonları sorunsuz yürütebiliyoruz. Pozitif enerjileri ve her zaman olumlu yaklaşımları için teşekkür ederim.

PROF. DR. ÜMİT HACIOĞLU

Simülasyona dayalı uygulamalı işletme stratejileri katılımcılar için gerçeğe yakın bir deneyim yaşatırken liderlik becerilerinin de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Katılımcılar, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan finansa birçok aşamada kritik karar verme süreçlerinde aktif katılım sağlarken, almış oldukları kararların ve uygulamış oldukları stratejilerin sonuçlarını karşılaştırmalı olarak görebilmekte ve daha iyi sonuçlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilmektedir. Özellikle profesyonellerden oluşan Capsim ekibinin bizlerle uyumlu çalışmasını takdirle karşılıyoruz.