YÖNETİCİNİN TEMELLERİ

14780-1
14780-1

Yöneticiliğin Temelleri: Profesyonel Yöneticinin Temel Donanımı

Genel Bakış

Eğitimin amacı katılımcıların “Profesyonel Yöneticilik” konusundaki tüm bilgilerini ve varsayımlarını yeniden değerlendirmelerini sağlamaktır. Mesleki tanımlar, beceriler, araçlar, teknikler ve en önemlisi yöneticilikte “zihniyet” yaklaşımını anlamaları içina odaklanır. Program, kurumsal stratejinin yönetsel kararlara ve eylemlere dönüştürülmesi sürecine odaklanmıştır. Katılımcılar, organizasyonu karmaşık bir sistem olarak analiz etmek ve profesyonel becerilerini geliştirmek, böylece kendilerini ve tutarlı stratejik amaçlara ulaşmak amacıyla sorumlu oldukları kaynakları yöneteceklerdir. Katılımcılar, işletmenin tüm paydaşları için değer katan sonuçlar sunmak bağlamında profesyonel yöneticilerin işlevini deneyimleme fırsatları bulacaklardır. 

İçerik

Eğitim, Harmanlanmış bir Eğitim Programıdır. Katılımcılar aktarılan kavram ve teknikleri tartışarak ve üzerinde çalışarak öğrenirler. Çalışmalarını, şekillendirecekleri hazır bir model üzerinde veya simülasyon ortamında yaparlar. İş Simülasyonu kullanıldığında gerçekçi ve rekabetçi bir ortamda kendilerini sınayarak uygulama pratiği elde ederler. Pratiğin arasına harmanlanan ders oturumlarında kavramsal tartışmalar yapılır, tekniklerin teorisi anlatılır. Katılımcılar, yönetimin bağlamını, işlevini ve araçlarını disiplinli ve tutarlı bir yaklaşımla sorgular ve içselleştirirler. Simülasyon ortamında öğrenme hızla içselleşmiş olur.

 

Öğrenme Çıktıları

 • Yönetimsel Zihniyetler ve pratikte işlevi
 • Profesyonel Yönetimde küresel bilgi birikimiyle bütünleşme
 • Kurum ve sektörün büyük resmini çözümleme
 • Kurumsal / bireysel başarının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi
 • Profesyonel Yöneticinin Rolleri
 • Kavramların ve metodolojilerin pratikte uygulanması
 • Yönetsel Yeterlilik Alanları ve nasıl uzmanlaşılacağı
 • Problem çözümü için şablonlar ve kontrol listeleri
 • Ticaretin Araçları: Yazılım ve Metodoloji
 • Kariyer gelişimi için yol haritası
 1. Yönetimsel Zihniyetler
  1. Yansıması ile Özdeşleşmek
  2. Organizasyon ve Analiz
  3. İlişkiler ve işbirlikleri
  4. Dünyalık bağlamı
  5. Değişimde değişim
 1. Kurumsal Stratejiler ve İşletme Sonuçları – Değer Odaklı Yönetim
 • Değer Dayalı Yönetim: Müşterilerimiz ve Paydaşlarımız için ne değer yaratıyoruz?
 • Kurumsal Strateji, departman hedeflerine nasıl yansır?
 • Departmanlar arası süreçler kurumsal stratejiye nasıl hizmet eder?
 1.  Yöneticilik Pratiği
 • “İş” Tanımı
 • Planlama ve Bütçeleme
 • İcra ve Kontrol
 1. Yönetsel Yeterlilik Alanları
 • İnsan Kaynakları
 • İletişim ve Raporlama
 • Finansal Yönetim
 • Zaman Yönetimi
 • Tedarik
 • Risk Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 1. Profesyonel Yöneticinin Dijital Araçları 
 2. Profesyonel Yöneticilikte Kariyer

Kullanılan Simülasyonlar