YAŞAYARAK ÖĞRENME MODELİ İLE İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

OG9Z520-1
OG9Z520-1

Yaşayarak Öğrenme modeli ile İşletme Yönetimine Giriş

Genel Bakış

Araştırmalar, işletme öğrencilerinin iş hayatına girdikten sonra akademik öğrenimlerinin yalnızca % 20’sini kullandıklarını gösteriyor. Yani, iş becerileri çoğunlukla işte öğreniliyor. Ancak bu, zaman alıcı ve riskli bir süreç. Yide de becerileri hemen ve en iyi şekilde uygulamak sabır gerektiriyor. Genç nesiller bu uzun öğrenme sürecine sabırsız yaklaşma eğilimindeler. İş Simülasyonlarını içeren Harmanlanmış Öğrenme Programlarımız, risksiz bir öğrenme ortamı sunarak öğrenme, geliştirme, güvenle uygulama sürecini kısaltıyor.

Yönetim kararlarını yerinde ve zamanında almak, tüm iş sonuçlarını olumlu yönlendirebilmek ancak işin bütününü anlamakla mümkün. Bütünsel karar alma, bir bölümdeki kararların diğer bölümleri ve kurumun tamamını nasıl etkilediğini anlamayı gerektiriyor. Katılımcılar kurumsal bir kurguda şirket yönetirken aynı zamanda daha çok girişimcilikle özdeşleştirilen “iş zekası” (Business Savvy) deneyimi kazanıyorlar. İş zekası becerisine sahip bir lider, kritik faktörleri yakalar ve önceliklendirir, sürekli değişen iç ve dış taleplere kurumu sarsmadan uyum sağla. Ticaretin dilini konuşur, her departmanın dilini anlar. İş zekası, öğrenilmesi ve uygulanması gereken kaçınılmaz bir beceridir.

 

İçerik

Harmanlanmış Öğrenme Programlarımızda katılımcılar, bir simülasyon içerisinde sanal şirketlerini en az altı dönem (tur) boyunca yönetirler. Gerçeğe çok yakın bir ortamda iş becerilerini uygulama pratiği yaparlar. Her turdan önce katılımcılara kısa derslerle her bir işletme fonksiyonunun teorisi ve kullandığı araçları hatırlatılır. Simülasyon, hata yapmalarını ve güvenli bir ortamda öğrenme anları yaşamalarını sağlar. Katılımcılar ticari zorlukları, yönetimi ve iş zekasını daha iyi anlamak için disiplinli ve tutarlı bir yaklaşım geliştirirler.

 

Öğrenme Çıktıları

 1. İşletme Nedir?
 2. Tipik Bir İşletmenin Yapısı Nasıldır?
 3. Bir İşletme Yöneticisinin Rolü Nedir?
 4. Entegre İş Süreci Nasıl Çalışır?
 5. Departmansal İşlevler Nasıl Hayat Geçer?
 6. Ticaretin Temel Araçları:
   • Tahmin
   • Üretim planlaması
   • İş Geliştirme
   • Finansal Raporlama ve Kontrol
   • Takım Dinamiği ve Liderlik   

7. İşletmede Kariyer

Kullanılan Simülasyon