UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ

uygulamalı
uygulamalı

Uygulamalı Proje Yönetimi

Genel Bakış

Proje Yönetimi ekosistemi, yani metodolojiler, terminoloji, profesyonel kurumlar ve sertifikalandırma uygulamaları ile kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Yazılım sektöründeki çeşitlenme ve teknolojik gelişim hızı genç nesilleri “çevik” yöntemlere çağırıyor. Bu değişken ortamda geleneksel öğrenme yöntemleri yavaş kalıyor. Yaparak öğrenme öncelik kazanıyor.  

İçerik

Harmanlanmış Öğrenme Programı, Çevik, Karma veya Öngörülü her yöntemi kapsamakla birlikte bunlar arasında tercih yapmaya yarayan pratikleri de içerir. Doğru durum için doğru modeli kurabilmek, teknik bilgi kadar Kültür, Ekip seçimi, Strateji süreçlerine yakınlık gibi klasik Proje Yönetimi’nin ötesine geçen etmenleri de iyi anlamayık gerekir. Katılımcılar bu süreçlerin tamamın simüle edilmiş, rekabetçi, gerçekçi, hızlı bir ortamda yaşayarak gelişirler. İçerik ve pratikler, PMBOK 6 prensipleri ve Çevik Uygulama Rehberi etrafında tasarlanmıştır. Bu açıdan sertifikasyon sürecine de yardımcı olur. Simülasyonun her aşamasından önce, proje kararları için kısa konferanslar ve atölye tarzı uygulamalı hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

Son aşamada ekipler, simülasyon proje performanslarını (*), öğrenme deneyimlerini ve metodoloji seçimiyle ilgili kişiselleştirilmiş yorumları yansıtan kapsayıcı bir sunum yaparlar. Sunumlar, katılımcıların gerçek hayat şirketlerinin üst düzey yöneticilerini içerebilecek bir temsili Proje Paydaşları kuruluna yapılacaktır.

Harmanlanmış Öğrenme Programı Dizgesi 

Simülasyon Platformu, Özet PMBOK ve Çevik Uygulama Kılavuzu üzerinde bireysel ön çalışma (çalışma ortamı ve kaynaklar sınıf içi deneyimden iki hafta önce tüm katılımcılara açılacaktır) 

Sınıf içi Oturumlar:

  1. Hangi Metod: Çevik, Karma, Öngörülü – Alıştırma Turu ve Bilgilendirme
  2. Uygunluk Değerlendirme Radarı Tablosu – 1. Rekabet Turu ve Bilgilendirme
  3.  Proje Başlangıcı – 2. Yarışma Turu ve Bilgilendirme
  4. Bilgi Alanı Değerlendirmesi – 3. Rekabet Turu ve Bilgilendirme
  5. Proje Planlama – 3. Yarışma Turu ve Bilgilendirme
  6. Bilgi Alanı Değerlendirmesi – 4. Rekabet Turu ve Bilgilendirme
  7.  Proje İzleme ve Yürütme – 5. Rekabet Turu ve Bilgilendirme
  8.  Bilgi Alanı Değerlendirmesi – 6. Rekabet Turu ve Bilgilendirme
  9.   Proje Kapanışı – Gelecekteki projeler için bireysel tercihler üzerine sunumlar ve tartışma

(*) Uygulamalı Öğrenme Programları, simülasyon yerine veya yanısıra kurumun gerçek projeleri üzerinde çalışılarak da uygulanabilir.

Kullanılan Simülasyonlar

Kullanılan Simülasyonlar