TeamMATE

TeamMATE herhangi bir takım çalışması ortamında, bireysel ve ekip performansını ölçümlemek ve yönetmek için kullanılabilir. Ayırıcı özelliği, değerlendirmeleri belirli sürelerde (6 aylık, yıllık) değil anında ve “iş üzerinde” yaparak adnında geri bildirim fırsatı sunmasıdır.

TeamMATE herhangi bir takım çalışması ortamında, bireysel ve ekip performansını ölçümlemek ve yönetmek için kullanılabilir. Ayırıcı özelliği, değerlendirmeleri belirli sürelerde (6 aylık, yıllık) değil anında ve “iş üzerinde” yaparak adnında geri bildirim fırsatı sunmasıdır.

Kimler İçin Uygun?

Capsim simülasyonlarıyla birlikte kullanıldığında takım olarak yönetilen şirketin Kurumsal Karne sonuçları aynı dönemin ekip dinamiği portresi ile karşılaştırılarak raporlanır. Simülasyonlu uygulamalarda Capsim danışmanları yapılandırılmış izleme yöntemleri kullanarak her katılımcı için geri bildirim raporları hazırlayabilir. Raporların özelliği, yerinde gözlemlere dayalı somut örnekleri içermesi ve pratik gelişim önerileri sunmasıdır. TeamMATE takım ve bireysel katılımcı bazında yapılan değerlendirmeler ışığında bireysel gelişim önerileri hazırlar. Değerlendirme yaklaşık olarak on beş dakikada tamamlanır ve sonuçlar profesyonel gelişim için kullanılabilir. Herhangi bir yönetim düzeyinde veya iş kolunda kolaylıkla kullanılabilir.

Takım Dinamiklerini Kolayca Ölçün

Katılımcılar takım dinamiğini ve bireysel performanslarını ölçmek için bir değerlendirme anketi tamamlar. Bu ankette hem bireysel performansa hem de takım performansına yönelik toplamda 37 adet soru bulunur. Bu değerlendirme sonucunda takım dinamiğinin 5 farklı boyutu ve bireysel performansın 4 farklı boyutu ölçümlenir, ham veri ve grafikler eşliğinde raporlanır.

Takım Dinamiği Boyutları:

  • Takımın Kendine Güveni
  • Takımın İşbirliğine Yatkınlığı
  • Takım-içi Koordinasyonun Etkinliği
  • Takımın Birbirine ve Hedeflere Bağlılığı
  • Takım Çatışması Pratiklerinin Etkinliği

Bireysel Değerlendirme Boyutları:

  • Bireysel Ön Hazırlık
  • Kararların Uygulanmasına Katkı
  • Analiz ve Takip
  • Sonuşlar Işığında Düzeltme/İyileştirme Yapabilme