CapsimCore

CapsimCore™ giriş seviyesinde işletme eğitimi çözümleri için mükemmel bir simülasyondur. CapsimCore™ katılımcılara işletme dünyasının konseptleri ve terminolojilerini uygulamak için tasarlanmış bir ortam sunuyor. Eğlence, rekabet, kalıcı öğrenme bir arada yaşanıyor.

CapsimCore™ giriş seviyesinde işletme eğitimi çözümleri için mükemmel bir simülasyondur. CapsimCore™ katılımcılara işletme dünyasının konseptleri ve terminolojilerini uygulamak için tasarlanmış bir ortam sunuyor. Eğlence, rekabet, kalıcı öğrenme bir arada yaşanıyor.

Kimler İçin Uygun

Katılımcılar kendi şirketlerini yönetirken, Ar-Ge, Pazarlama, Üretim, Finans gibi dört ana fonksiyonel alanda analizler yaparlar ve kritik yönetim kararları alırlar.

 • Koordinatörler
 • Proje Yöneticileri
 • Yetenek Havuzları
 • Yönetici adayları
 • Uzmanlar
 • Uzun Dönemli Stajyerler
 • Kısıtlı eğitim zamanına sahip ekipler (örn. Satış, operasyon)

Zorluk Seviyesi

CapsimCore platformunda, katılımcılar şirket yönetimi için dört ana departmanda karar almaktan sorumlu olacaklar. Bu departmanlar; Araştırma - Geliştirme, Pazarlama, Üretim ve Finans. Simülasyon içindeki puanlama da yıldız sayısı ile hesaplanır. Şirketlerin belirtilen operasyonel göstergelerde her sene daha iyi olmaları ve fırsatları değerlendirirken riskleri de minimize etmeleri beklenir. Böylece sürdürülebilir şirket yönetimi deneyimini kazanmış olurlar.

Kimler İçin Uygun

Katılımcılar kendi şirketlerini yönetirken, Ar-Ge, Pazarlama, Üretim, Finans gibi dört ana fonksiyonel alanda analizler yaparlar ve kritik yönetim kararları alırlar.

 • Koordinatörler
 • Proje Yöneticileri
 • Yetenek Havuzları
 • Yönetici adayları
 • Uzmanlar
 • Uzun Dönemli Stajyerler
 • Kısıtlı eğitim zamanına sahip ekipler (örn. Satış, operasyon)

Zorluk Seviyesi

CapsimCore platformunda, katılımcılar şirket yönetimi için dört ana departmanda karar almaktan sorumlu olacaklar. Bu departmanlar; Araştırma - Geliştirme, Pazarlama, Üretim ve Finans. Simülasyon içindeki puanlama da yıldız sayısı ile hesaplanır. Şirketlerin belirtilen operasyonel göstergelerde her sene daha iyi olmaları ve fırsatları değerlendirirken riskleri de minimize etmeleri beklenir. Böylece sürdürülebilir şirket yönetimi deneyimini kazanmış olurlar.

2018 EdTech Cool Tool Awards Finalist Games for Learning/Simulation Solution Category
2018 SIIA CODiE Awards Finalist Best Game-Based Curriculum Solution Category